Publications

LIST OF PUBLICATIONS

Work in progress

 1. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2016, submitted). Phenomenographic Research on Healthcare Simulation Facilitators’ Conceptions of Teaching and Learning.

Scientific monographs

 1. Keskitalo, T. (2015). Designing a pedagogical model simulation-based healthcare education. Acta Universitatis Lapponiensis 299. Rovaniemi, Lapland University Press.

Articles in international scientific journals with referee practice

 1. Keskitalo, T. (2011). Teachers` conceptions and their approaches to teaching in virtual reality and simulation-based learning environment. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 17(1), 131–147.
 2. Keskitalo, T. (2012). Students` Expectations of the Learning Process in Virtual Reality and Simulation-based Learning Environments. Australasian Journal of Educational Technology, 28(5)
 3. Keskitalo, T.. Pyykkö, E. & Ruokamo, H. (2011). Exploring the Meaningful Learning of Students in Second Life. Educational Technology and Society, 11(3), 16–26. Available at http://www.ifets.info/journals/14_1/3.pdf
 4. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2015). A pedagogical model for simulation-based learning in healthcare. Seminar.net, 11(2).
 5. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2016, accepted). Students’ Expectations and Experiences of Meaningful Simulation-based Medical Education. Seminar.net.
 6. Keskitalo, T., Ruokamo, H., Väisänen, O. & Gaba, D. (2013). Healthcare facilitators’ and students’ conceptions of teaching and learning – An international case study. International Journal of Educational Research, 62, 175–186.
 7. Keskitalo, T., Ruokamo, H. & Gaba, D. (2014). Towards Meaningful Simulation-based Learning with Medical Students and Junior Physicians. Medical Teacher, 36(3), 230–239.

Articles in international compilation works and in international scientific conference proceedings with referee practice

 1. Keskitalo, T. (2008). Towards Expertise – Pedagogical Approaches and Educational Tools in a Virtual Learning Environment for Health and Welfare. Proceedings of ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 30–July 5, 2008.Vienna,Austria (pp. 3799–3808). CD-ROM. Electronic version of papers presented at ED-Media 2008 conference.
 2. Keskitalo, T. (2015). Theoretical and pedagogical underpinnings of simulation-based healthcare and medical education. In S. Carliner, C. Fulford & N. Ostashewski (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2015 (pp. 1191-1199). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 3. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2016). How to Design Effective Healthcare Computer-based Simulation Games. In Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2016 (pp. 352-359). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 4. Keskitalo, T., Ruokamo, H. & Väisänen, O. (2010). How Does the Facilitating, Training and Learning Model Support Characteristics of Meaningful Learning in a Simulation-based Learning Environment from Facilitators` and Students` Perspectives? Proceedings of ED-Media 2010: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 27–July 1, 2010, Toronto, Canada (pp. 1736–1746).Chesapeake,VA: AACE.
 5. Keskitalo, T., Ruokamo, H., & Väisänen, O. (2011). Facilitators’ and Students’ Conceptions of Teaching and Learning in Simulation-Based Learning Environment. In T. Bastiaens & M. Ebner (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011. June 27–July 1, 2011, Lisbon, Portugal (pp.2215 – 2224). Chesapeake, VA: AACE.

Articles in Finnish scientific compilation works and in Finnish scientific conference proceedings with referee practice

 1. Keskitalo, T. (2008). Kohti asiantuntijuutta hyvinvointialojen virtuaalisessa oppimisympäristössä. In J. Viteli, & S. Kaupinmäki (Eds.), Tuovi 6 – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. (pp. 32–46) Tampereen yliopisto: Hypermedialaboratorio. Available: http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7463-7.pdf
 2. Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2011). Designing a pedagogical model for virtual reality and simulation-based learning environments of healthcare.  In A. Lauriala, R. Rajala, H. Ruokamo & O. Ylitapio-Mäntylä (Eds.), Navigating in educational contexts: Identities and cultures in dialogue (pp. 259-270). Rotterdam: Sense Publishers.

Other scientific publications, such as articles in scientific journals, and conference proceedings without referee practice, and publications in university and department series

 1. Keskitalo, T. (2006). Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetushenkilöstön käsityksiä asiantuntijuudestaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Pro gradu -tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.
 2. Keskitalo, T. (2007). Pedagogical, subject matter and technical expertise of emergency care teachers in a virtual learning environment: Theoretical perspectives (pp. 133–135).  In International Scientific Conference. November 1-3, 2007, Murmansk, Russia.
 3. Keskitalo, T. (2007). Tutkimusosion toiminnan kuvausta ja arviointia. Teoksessa: T. Rautiainen, E. Saari, A. Pruikkonen, H. Tompuri, T. Keskitalo & A-M Mölläri (toim.) Laadukkaita sisältöjä ja oppimisen tukea – Lapin korkeakoulujen etä- ja virtuaaliopetuksen kehittämishankkeen kokonaisarviointi. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 81–101.
 4. Keskitalo, T. & Pyykkö, E. (2009). Enhancing Global Virtual Project Collaboration Skills through Meaningful Learning in Second Life. In P. Schönsleben, M. Vodicka, R. Smeds, & J. O. Riis (Eds.), Learning in Value Added Networks. Proceedings of the 13th IFIP 5.7 Special Interest Group Workshop on Experimental Interactive Learning in Industrial Management, (pp. 67–76). Zürich: Druckpartner Rübelmann; Hembach (D).
 5. Poikela, P., & Keskitalo, T. (2013). Computer-based simulation for official communications. In. E. Poikela, & O. Tieranta (Eds.), Developing Simulation Pedagogy for Nursing Education in European Network, (pp. 37–48). Jyväskylä: Kopijyvä oy.

Abstractbooks etc.

 1. Keskitalo, T. (2007). Teoreettisia näkökulmia opetushenkilöstön asiantuntijuuden tarkasteluun hyvinvointialojen virtuaalisen oppimisympäristön kontekstissa. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Abstraktit (p.158). Kasvatustieteen päivät 22.–23.11.2007, Vaasa, Finland.
 2. Keskitalo, T. (2009). Students` Expectations of Teaching, Studying and Learning in Virtual Reality and Simulation-based Learning Environments. Europe – Tradition and Innovation in Simulation. 15th Annual Meeting of SESAM June 11–June 13, 2009, Mainz, Germany.
 3. Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2009). Designing a pedagogical model for virtual reality and simulation-based learning environments. Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue. Abstracts (pp. 45–46). 14th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching 1–4 July, 2009, Rovaniemi, Finland.
 4. Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2013). Students’ Expectations and Experiences of Meaningful Learning in Simulation-based Learning Environments. 19th Annual Meeting of SESAM (the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine), June 12–June 15, 2013, Paris, France.
 5. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2013). Development of Simulation Pedagogy. NBE 2013 conference – Media Education in No Man’s Land, August 5–August 7, 2013, Pyhätunturi, Finland.
 6. Keskitalo, T., Ruokamo, H., & Väisänen, O. (2010). Facilitators’ and Students’ Views of Teaching and Learning in a Simulation-based Learning Environment. Linking high tech to high touch. 16th Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine June 16–18, 2010, Groningen, The Netherlands.
 7. Keskitalo, T., Ruokamo, H., Pyykkö, E., Smeds, R., & Pöyry-Lassila, P. (2008). Osaamisen kehittäminen kansainvälisissä liiketoimintaverkostoissa Second Life -ympäristössä. Koulutus politiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Abstraktit (pp. 125–126). Kasvatustieteen päivät 27–28.11.2008, Turku, Finland.                                     

Conference Presentations

 1. Keskitalo, T. (2007). Pedagogical, subject matter and technical expertise of emergency care teachers in a virtual learning environment: Theoretical perspectives. Presentation given at the International Scientific Conference, 2.11.2007, Murmansk, Russia.
 2. Keskitalo, T. (2007). Teoreettisia näkökulmia opetushenkilöstön asiantuntijuuden tarkasteluun hyvinvointialojen virtuaalisen oppimisympäristön kontekstissa. Kasvatustieteen päivät 2007, 22.11.2007,Vaasa, Finland.
 3. Keskitalo, T. (2008). Kohti asiantuntijuutta hyvinvointialojen virtuaalisessa oppimisympäristössä. ITK – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008, 16.4.2008, Hämeenlinna, Finland.
 4. Keskitalo, T. (2008). Towards Expertise – Pedagogical Approaches and Educational Tools in a Virtual Learning Environment for Health and Welfare. Presentation given at the ED-Media Conference 2008, 4.7.2008, Wien, Austria.
 5. Keskitalo, T. (2009). Students` Expectations and Teachers` Approaches – A Starting Point for Designing a Pedagogical Model for Virtual and Simulated Learning environments. Presentation given at the AERA (American Educational Research Association) 2009 Annual Meeting, 16.4.2009, San Diego, California.
 6. Keskitalo, T. (2009). Students’ Expectations of Teaching, Studying and Learning in Virtual Reality and Simulation-based Learning Environments. Presentation given at the 15th Annual Meeting of SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine) 2009, 12.6.2009, Mainz, Saksa.
 7. Keskitalo, T., & Nakamura, R. (2008). Medi Peda tutkimus- ja kehittämishanke. ITK – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008, 17.4.2008, Hämeenlinna, Finland.
 8. Keskitalo, T., & Pyykkö, E. (2009). Enhancing Global Virtual Project Collaboration Skills through Meaningful Learning in Second Life. Presentation given at the 13th IFIP 5.7 Special Interest Group Workshop on Experimental Interactive Learning in Industrial Management, 25.5.2009, Zürich, Switzerland.
 9. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2016). Students’ Expectations and Experiences of Meaningful Simulation-based Medical Education. Paper presented at the ITE2016 -conference on 13th-15th of April 2016 at Spa Hotel Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna, Finland.
 10. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2016). How to Design Effective Healthcare Computer-based Simulation Games. Presented virtually at the EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2016 on 28th–30th of June at Vancouver, Canada.
 11. Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2009). Designing a pedagogical model for virtual reality and simulation-based learning environments. Presentation given at the 14th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching, 1.7.2009, Rovaniemi, Finland.
 12. Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2013). Students’ Expectations and Experiences of Meaningful Learning in Simulation-based Learning Environments. E-poster presented at the 19th Annual Meeting of SESAM (the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine), 15.6.2013, Paris, France.
 13. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2013). Development of Simulation Pedagogy. Presentation given at the NBE 2013 conference, 7.8.2013, Pyhätunturi, Finland.
 14. Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2014). Terveydenhuollon ohjaajien ja opettajien näkemyksiä opettamisesta ja oppimisesta. Kasvatuksen ja oppimisenympäristöt – entä arvot? Kasvatustieteen päivät 2014, 20.11.2014, Oulu.
 15. Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2015). A pedagogical model for simulation-based learning in healthcare. Media Education conference (MEC) 2015, 17.6.2015, Salla.
 16. Keskitalo, T. & Ruokamo, H. (2015). Fenomenografinen tutkimus terveydenhuollon opettajien opetus- ja oppimiskäsityksistä. SimPro conference 2015, 24.6.2015, Jyväskylä.
 17. Keskitalo, T., Ruokamo, H., Pyykkö, E., Smeds, R., & Pöyry-Lassila, P. (2008). Osaamisen kehittäminen kansainvälisissä liiketoimintaverkostoissa Second Life -ympäristössä. Kasvatustieteen päivät 2008, 27.11.2008, Turku, Finland
 18. Keskitalo, T., Ruokamo, H., & Väisänen, O. (2010). Aiding Facilitators to Promote Meaningful Learning of Healthcare Students. Presentation given at the ED-Media Conference 2010 June 27–July 1, 2010, Toronto, Canada.
 19. Keskitalo, T., Ruokamo, H., & Väisänen, O. (2011). Facilitators` and Students` Conceptions of Teaching and Learning in Simulation-based Learning Environment. Presentation given at the ED-Media 2011: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications 2011, 28.6.2011, Lisbon, Portugal.
 20. Poikela, P. & Keskitalo, T. (2013). A Computer-Based Simulation to Enhance Official Communication in the Health Care Process—How Does it Promote the Facilitating and Learning Processes? Presentation given at the World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013, 22.10.2013, Las Vegas, NV, USA.
 21. Poikela, P. & Keskitalo, T. (2015). Developing a pedagogical model for continuing education in primary healthcare. Poster presented at the SESAM 2015 conference 24–26.8.2015, Belfast, Ireland.

Lecture, visiting lectures and presentations

 1. Keskitalo, T. (2009). Presentation of MediPeda III project in Rotari meeting 9th of March, 2009, Rovaniemi, Finland.
 2. Keskitalo, T. (2009). Virtual Simulation – Learning and Practical Training. Research evidence on virtual and simulation-based learning. Presentation given at the Rovaniemi University of Applied Sciences 11th of September, 2009, Rovaniemi, Finland.
 3. Keskitalo, T. (2013). Presentation of MediPro project in Rotary meeting 3rd of June, 2013, Rovaniemi, Finland.
 4. Keskitalo, T. (2013). MediPro (2012–2014) ― Simulation-based Pedagogy for Education and Services for First Aid. Poster presentation of MediPro project At the CICERO Learning Symposium ―Technologies for Learning, 21st of August, 2013, Helsinki, Finland.
 5. Keskitalo, T. (2015). Uusi malli terveydenhuoltoalan opettajien avuksi simulaatio-opetukseen. SUN (Simulation User Network) -meeting 2015, 28.8.2015, Helsinki.
 6. Keskitalo, T., & Ruokamo, H. 2009. Designing a Pedagogical Model for Virtual Reality and Simulation-based Learning Environments of Healthcare. Presentation given at the 4th Annual CISL symposium 14th of December, 2009 at Stanford University, Palo Alto, California, USA.
 7. Keskitalo, T., Ruokamo, H., Väisänen, O., & Gaba, D. M. (2013). Healthcare Facilitators’ and Students’ Conceptions of Teaching and Learning – An International Case Study. Presentation given at the H-Star Institute 15th of April, 2013, Stanford University, Palo Alto, CA.
 8. Keskitalo, T., Ruokamo, H., Väisänen, O., & Gaba, D. M. (2013). International Investigation into Healthcare Facilitators’ and Students’ Conception of Teaching and Learning. Presentation given at the MedEd Seminar Series 17th April, 2013, Stanford University, School of Medicine, Palo Alto, CA.
 9. Ruokamo, H. & Keskitalo, T. 2010. Evaluating Virtual and Simulation-based Learning Environments: How to Support Meaningful Learning? Virtual Medical Environments Workshops, March 8, 2010. Media X at Stanford University, Palo Alto, CA, USA. 
 10. Ruokamo, H. & Keskitalo, T. 2010. Designing and Testing a Pedagogical Model for Simulation-based Learning Environments: Preliminary Findings and Perspectives for Future Research. Simulation in Medical Education (SiME) Seminar Series, March 2, 2010. School of Medicine, Stanford University, Palo Alto, CA, USA.
 11. Ruokamo, H., Keskitalo, T. & Korva, S. 2010. MediPeda III – Uusia malleja virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen suunnittelun, opetuksen ja kaupallistamisen tueksi. 10.-12.2.2010 CICERO Learning tutkijatapaaminen, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki.
Mainokset